Video van ‘split brain’ patienten

februari 13, 2012 in Informatie

split brain
Al in 1979 gaf Betty Edwards, een Amerikaanse tekendocente, haar boek ‘ Drawing on the Right Side of the Brain’ uit. In dit boek geeft zij aan dat de rechterhersenhelft een belangrijke functie heeft bij het maken van een realtische tekening. Voor haar boek gebruikte zij de destijds nieuwe inzichten van Roger Sperry en zijn collega’s naar de werking van de hersenen. Deze onderzoeken werden voor een groot deel uitgevoerd met ‘split-brain patients’. Bij deze mensen die aan ernstige epilepsie lijden is de verbinding tussen beide hersenhelften (de hersenbalk) doorgesneden. Deze ingreep leek weinig negatieve gevolgen te hebben voor de epilepsiepatiënten, maar gaf wel degelijk verbetering in de klachten.
Mede door de onderzoeken van Sperry, kwam naar voren dat beide hersenhelften verschillende functies hebben. De linkerhelft is bijvoorbeeld betrokken bij rationeel en lineair denken en ‘denkt’ in taal. De rechterhersenhelft zorgt ervoor dat alle (complexe) informatie uit onze zintuigen wordt verwerkt tot één ervaring, de ervaring van het moment.

Deze video over de onderzoeken met ‘Split Brain’ patient Joe, geeft een boeiend beeld van het verschil tussen de helften: